Image Title

Privacy en Vertrouwelijkheid

Wij zijn geregistreerd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) waardoor de privacy van onze respondenten gewaarborgd is.

Wanneer je je bij ons inschrijft slaan we je gegevens immers op in onze database. Met deze gegevens gaan wij natuurlijk extreem zorgvuldig en voorzichtig om. De informatie die u aan ons geeft is uitsluitend voor onze eigen doeleinden bestemd en zal niet aan derden worden verstrekt. Gegarandeerd.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen enerzijds door de Privacywet meer plichten. Een organisatie mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is, of als de betrokken burger daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Ook moeten zij in veel gevallen de burger laten weten wat zij met zijn gegevens (gaan) doen.

De Privacywet geeft anderzijds de burger meer rechten. De burger heeft het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Hij mag zijn gegevens inzien en corrigeren en kan in veel gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens.

Kijk voor meer informatie op: www.privacycommission.be

Bekijk hier onze privacy policy

Top